cap

ÜRÜNLER

DAMLA SULAMA SİSTEMİ İSTEK FORMU BAYİLİK KATALOGLARI E-KATALOG

Sera Sulama Otomasyonu

Sulama genel anlamda bitkinin doğal yağışlarla alamadığı eksik suyun çeşitli yöntemlerle bitki kök bölgesine verilmesi olarak tanımlanır.
Bitkiler normal gelişimlerini sürdürebilmek için kökleri aracılığı ile topraktan su alırlar. Kök ortamında bulunan besin maddeleri alınan bu ile bitkide uç noktalara kadar iletilir. Döngünün sürekliliği, suyun bitki yapraklarından terleme ile atılması ile sağlandığından bitkinin kök bölgesinde yeterli nem düzeyinin sürekli sağlanması gerekir.