cap

HİZMETLER

Drenaj Sistemi Proje Montaj

Drenaj sistemi nedir?                                                              


Drenaj fazla herhangi bir sıvının bulunduğu ortamdan boşaltılması ve uzaklaştırılmasıdır. Kurutma sözcüğü de drenaj yerine kullanılır.

Ancak tarımalanları söz konusu olduğunda sıvının yerini su, kurutmanın yerini drenaj alır. Çünkü drenajın amacı toprağın tamamıyla kurutulması olmayıp, bitkilerin optimum gelişmesi için uygun bir ortamın sağlanmasıdır. Genel anlamıyla drenaj, tarımsal ve endüstriyel alanlar ile, spor ve eğlence alanlarından, cadde, sokak ve yollardan fazla suyun zarar vermeden uzaklaştırılmasıdır.

Tarımsal drenaj ise tarımsal alanlardan fazla suyun ürün azalmalarına, toprakta olumsuz etkilere neden olmadan ve çevreye zarar vermeden uygun tekniklerle uzaklaştırılması olarak tanımlanır. Topraktaki fazla suyun uzaklaştırılması tarımsal drenajı tanımlasa da, bunu tam anlamıyla karşılamaz.

Onun için, sürdürülebilir bir tarım anlayışı ile toprakların  tuzlanmasını önlemenin yanında, yetiştirilen bitkilerin su stresi çekmeyeceği uygun toprak-su ve tuz dengesini oluşturacak mühendislik yapıları ve kültürel önlemlerin tümüne tarımsal drenaj denir.