cap

HABERLER

Sera Sulama Sistemleri

Sulama genel anlamda bitkinin doğal yağışlarla alamadığı eksik suyun çeşitli yöntemlerle bitki kök bölgesine verilmesi olarak tanımlanır.

Bitkiler normal gelişimlerini sürdürebilmek için kökleri aracılığı ile topraktan su alırlar. Kök ortamında bulunan besin maddeleri alınan bu ile bitkide uç noktalara kadar iletilir. Döngünün sürekliliği, suyun bitki yapraklarından terleme ile atılması ile sağlandığından bitkinin kök bölgesinde yeterli nem düzeyinin sürekli sağlanması gerekir.

Seracılıkta sulamanın yetersizliği ya da veriliş biçimindeki yanlışlıklar nedeniyle verim ve kalitede sık sık kayıplar meydana gelmektedir. Optimum bitki gelişmesinin ve denetimin sağlanması için sulamaların az miktarda ve sık yapılması gerekir. Yoğun iş gereksiniminin olduğu sera yetiştiriciliğinde sulama için fazla zaman harcamak istemeyen işletmeciler, otomasyon içeren sistemlerin kullanımını tercih etmeye başlamışlardır.

Teknolojik gelişmeler ve serada yetiştirilen kültür bitkilerinin çeşitlerindeki artışlara bağlı olarak, bilenen ya da gelişmiş sulama yöntemleri sera bitkilerinin sulanmasına uyarlanmış ve, mekanize ve otomatize olmuş yöntemlerin kullanımıyla su, zaman ve iş gücünden tasarruf sağladığı gibi, sera içi çevre koşullarının istenilen düzeylerde tutulmasını da kolaylaştırmıştır.

Sulama Sistemleri Nelerdir?
Sulama sistemlerini üç ana başlıkta gruplamak mümkündür.

Damla Sulama Sistemleri
Yağmurlama Sulama Sistemleri
Filtre Sistemleri

Damla Sulama Sistemleri
Damla sulama, partiküllerden ayrıştırılmış suyun ve gübrenin, damlatıcılar aracılığı ile çok küçük fakat sürekli bir akış veya damlalar halinde toprak yüzeyine veya içeri- sine (bitki kök bölgesi) verildiği yöntemdir. Bu yöntemle su, yaygın bir boru şebekesi aracılığı ile gerekirse her bir bitkiye dek götürülür.

Sulama suyu, damlatıcılar aracılığı ile tek bir noktadan arazi yüzeyine uygulanabilir yada birbirine çok yakın aralıklarla konumlandırılmış damlatıcılardan veya üzerinde sürekli ve eşit aralıklı delikler bulunan tüplerden oluşan bir çizgi kaynağından verilebilir. Asıl amaç, bitkilerin transpiras yon kaybını yeterli olarak karşılayabilecek sürekli bir elverişli toprak nem düzeyi sağlamaktır.

Bu nedenle damla sulama, bitkinin sadece kök bölgesinin sulanması ve bölgedeki nem kapsamının en uygun düzeyin yakınlarında tutulması gibi temel bir düşünceye dayanmaktadır.

Sera Sulama Sistemleri Fiyatları
Seracılıkta iyi bir tohum seçimi, bitki koruma, gübreleme, çapa ve bakim islerinin yannda uygun ve randımanlı sulama yapmak da çok önemlidir. Sulama genel anlamda bitkinin doğal yağışlarla alamadığı eksik suyun çeşitli yöntemlerle bitki kök bölgesine verilmesi olarak tanımlanır. Serada sulama, bitki gelişmesi için gereksinilen suyun toprağa çeşitli sistemlerle verilmesidir. Çünkü sera kapalı bir sistem olduğu için, doğal yağışlardan seradaki bitkiler yararlanamazlar. Sera sulama sistemi fiyatı için lütfen iletişime geçiniz.